microsoft teams và zoom

So sánh Microsoft Teams và Zoom

Microsoft Teams và Zoom đều đang là 2 đại diện xứng tầm trong thế giới UCaaS (Unified communications as a service) với chức năng cốt lõi là mang lại giải …