Chính sách mua hàng

Chính sách mua hàng

Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa MMGroup với Google  Microsoft theo thỏa thuận pháp lý về đối tác được chứng nhận đã ký. Người mua sản phẩm/dịch vụ thông qua chúng tôi được nhận tất cả các chính sách dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng, các cam kết chất lượng theo tuyên bố bởi Google, Microsogt trong chính sách mua hàng thông qua đối tác bán lại. Chúng tôi bán hàng theo nguyên trạng của sản phẩm và dịch vụ, không hứa hẹn hay cam kết dịch vụ có thõa mãn yêu cầu của người dùng hay không. Người dùng cần tìm hiểu kỹ các tính năng và hạn chế của sản phẩm và dịch vụ thông qua tài nguyên cung cấp bởi Google và Microsoft với các giải pháp tương ứng.

Ngoài các thỏa thuận pháp lý liên quan tới nhà cung cấp là Google và Microsoft, các giao dịch mua/bán với MMGroup phải tuân theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Hợp đồng cam kết theo năm: Khi người mua hàng đăng ký dịch vụ cam kết theo năm, người mua hàng không được hủy hợp đồng trước thời hạn kết thúc hợp đồng. Nếu vẫn đơn phương hủy hợp đồng, người mua hàng sẽ không được hoàn phí cho thời gian chưa sử dụng dịch vụ.

Hợp đồng linh hoạt theo tháng: Khi người mua hàng đăng ký bản linh hoạt theo tháng, không có ràng buộc về thời gian. Người mua hàng giữ quyền yêu cầu ngừng hợp đồng bất cứ khi nào mà không cần đưa ra lý do. Phí dịch vụ sẽ được tính cho thời gian đã sử dụng dịch vụ.

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán được áp dụng là: Chuyển khoản qua Ngân hàng. Thông tin chi phí và thông tin đơn vị nhận tiền được ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc sao kê hợp pháp từ phía ngân hàng là chứng từ hợp pháp thể hiện bên mua hàng đã thanh toán phí cho bên bán.

Thanh toán bằng tiền mặt được chấp thuận trong giới hạn pháp luật cho phép về số tiền tối đa và được hai bên đồng ý lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt.

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.