Các chứng nhận đối tác ủy quyền

Google Cloud Partner

Chứng nhận Google Cloud Partner: Google đã chứng nhận đối tác ủy quyền là Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã và có giá trị toàn cầu. Xác minh tại đây. Theo đó, chúng tôi được ủy nhiệm cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Để đạt được danh hiệu Google Cloud Partner, các đối tác phải vượt qua vòng xét duyệt tín dụng bắt buộc, đồng thời phải có đội ngũ chuyên gia vượt qua các kỳ thi bao gồm: Chuyên gia bán hàng Google Worksapce by Google Cloud; Chuyên gia triển khai dịch vụ G Suite by Google Cloud; chuyên gia Marketing G Suite by Google Cloud; Quản trị viên cấp cao G Suite by Google Cloud.

Microsoft CSP Tier 1

Huy hiệu Microsoft Cloud Solutions Provider (CSP Tier 1): Là huy hiệu đối tác nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây cấp 1 của Microsoft. Xác minh tại đây. Chúng tôi đã được tập đoàn Microsoft trao huy hiệu đối tác cấp 1 toàn cầu. Về giải pháp điện toán đám mây từ năm 2017. Thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ trở thành đối tác cung cấp trọn gói các giải pháp của Microsoft. Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp, cấp phép bản quyền, giải pháp thanh toán,  tích hợp nâng cao và hỗ trợ kỹ thuật.

Zoho Partner

Chứng nhận Zoho Partner: Là huy hiệu đối tác do Zoho chứng nhận có giá trị toàn cầu. Chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây được ủy quyền bởi ZOHO tại Việt Nam. Các giải pháp bao gồm Email doanh nghiệp, công cụ quản lý doanh nghiệp. Công cụ bán hàng và Marketing. Ngoài việc cấp phép bản quyền, chúng tôi cung cấp hàng loạt các dịch vụ cộng thêm. Bao gồm: Thiết lập, quản lý dịch vụ, quản trị viên từ xa, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tích hợp phần mềm bên thứ ba.  Xác minh đối tác tại đây

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.