Huy hiệu được chứng nhận

Google-Cloud Partner Badge small

Google Cloud Partner

Google Cloud Partner là huy hiệu đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây chứng nhận bởi Google. Incomda đã vượt qua các kỳ sát hạch từ Google và trở thành đối tác đầu tiên của Google tại Việt Nam.

Microsoft CSP

Microsoft Cloud Solutions Provider

Microsoft Cloud Solutions Provider là huy hiệu đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây của Microsoft. Incomda hiện là đối tác trực tiếp cấp một do Microsoft chứng nhận.

Tin tức