Các huy hiệu đối tác được ủy quyền

Google Cloud Partner Chứng nhận Google Cloud Partner: Là huy hiệu đối tác do Google chứng nhận có giá trị toàn cầu. Xác minh tại đây. Theo đó, Incomda Corporation được ủy nhiệm cung cấp các giải pháp điện …

Lịch sử thành lập Incomda

Năm 2003: Các nghiên cứu và đánh giá về mô hình điện toán đám mây của Amazon và Google Trong một đề tài nghiên cứu của nhóm các thành viên …

Thông tin pháp lý Incomda

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TÊN DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỮ LIỆU QUỐC TẾ Tên quốc tế Incomda Corporation Năm thành lập 21/02/2008 Địa chỉ Tầng 3B, …