Google Workspace Frontline

Giới thiệu về Google Workspace Frontline

Google Workspace Frontline là dịch vụ mới nhất của Google được xây dựng dành riêng cho nhân viên tuyến đầu, cung cấp quyền truy cập an toàn, trên bất kỳ thiết bị được hỗ trợ nào, vào thông tin họ cần ở mức tốt nhất.

Hôm nay, ngày 23/03/2022 Google chính thức thông báo rằng Google Workspace Frontline có sẵn để đăng ký và sử dụng. Khách hàng có thể đăng ký số lượng người dùng không giới hạn.

 

Các ứng dụng cộng tác tích hợp trong Frontline

gmail logo  Gmail

Email tủy chỉnh cùng bảo mật cấp doanh nghiệp.

docs Google Tài liệu

Cộng tác và làm việc chung trên cùng một tài liệu.

drive  Drive

Bộ nhớ Drive 2GB cho mỗi người dùng.

sheets Google Trang tính

Các thành viên cùng nhau xử lý bảng tính.

google meet workspace Google Meet

Số lượng người tham gia tối đa mỗi cuộc họp 100 người.

sheets Google Trang Trình Bày

Kết hợp tạo ra những bản trình chiếu Slides tuyệt đẹp.

google chat workspace Trò chuyện

Nhắn tin giao tiếp đồng nghiệp và trò chuyện nhóm.

sheets Google Trang Web

Kết hợp tạo ra những bản trình chiếu Slides tuyệt đẹp.

Bảng giá chi phí và tóm tắt tính năng

Google Workspace Frontline

Bộ ứng dụng cộng tác văn phòng

Bảo mật và quản lý

Google Workspace Business Starter

Bộ ứng dụng cộng tác văn phòng

Bảo mật và quản lý

Google Workspace Business Standard

Bộ ứng dụng cộng tác văn phòng

Bao gồm các tính năng của Google Workspace Business Starter. Một số tính năng nâng cấp sau đây:

Tăng bộ nhớ đám mây

Thêm bộ nhớ dùng chung

Các cuộc họp nâng cao

Nhắn tin trò chuyện nâng cao

Quản lý và lập phiên bản tài liệu nâng cao

Google Workspace Business Plus

Bộ ứng dụng cộng tác văn phòng

Bao gồm các tính năng của 
Google Workspace Business Starter và Business Standard. Cùng một số tính năng nâng cấp sau đây:

Tăng bộ nhớ đám mây

Các cuộc họp nâng cao

Kiểm soát quản trị viên nâng cao

* Xem đầy đủ các tính năng của Google Workspace Frontline trên máy tính.

Chưa biết chọn gói Google Workspace nào?

Liên hệ để chuyên gia của chúng tôi giúp bạn tìm giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu và quy mô doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm các giải pháp khác

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.