G Suite

G Suite là giải pháp điện toán đám mây cung cấp bởi Google. G Suite bao gồm Gmail theo tên miền, Drive, Lịch thông minh, Hangouts và nhiều hơn nữa. G Suite hiện đã đổi tên thành Google Workspace với nhiều tính năng hơn.

Google Mail cho doanh nghiệp và các tính năng cho quản trị viên

Giới thiệu về Google Mail cho doanh nghiệp Google Mail cho công ty là ứng dụng cốt lõi và quan trọng nhất trong bộ ứng dụng G Suite của Google. Nó chính là nền tảng Gmail quen thuộc nhưng được thiết kế riêng cho doanh nghiệp với năng lực bảo mật mạnh mẽ và nhiều …

Google Mail cho doanh nghiệp và các tính năng cho quản trị viên Read More »

Google Mail từ G Suite, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

Giới thiệu Google Mail từ G Suite Google Mail từ  G Suite hay Gmail doanh nghiệp là một ứng dụng cốt lõi trong bộ ứng dụng G Suite từ Google. Nó chính là Gmail quen thuộc nhưng thiết kế riêng cho doanh nghiệp và gắn với tên miền riêng thay vì gắn với đuôi Gmail.com. …

Google Mail từ G Suite, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp Read More »

G Suite là gì?

G Suite là gì? Tổng quan G Suite: G Suite là một bộ ứng dụng điện toán đám mây được cung cấp bởi Google. Nó bao gồm nhiều ứng dụng quen thuộc như Gmail, Drive, Lịch, HangOuts Meet, và nhiều công cụ khác chạy hoàn toàn từ hệ thống máy chủ của Google. G Suite …

G Suite là gì? Read More »

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.