Google Mail cho doanh nghiệp và các tính năng cho quản trị viên

Giới thiệu về Google Mail cho doanh nghiệp

Google Mail cho công ty là ứng dụng cốt lõi và quan trọng nhất trong bộ ứng dụng G Suite của Google. Nó chính là nền tảng Gmail quen thuộc nhưng được thiết kế riêng cho doanh nghiệp với năng lực bảo mật mạnh mẽ và nhiều khả năng kiểm soát tiên tiến cho quản trị viên. G Suite cho phép tạo ra các tài khoản email gắn với tên miền riêng dạng username@mydomain.com.

quyền kiểm soát tổ chức của email cloud

Quản lý người dùng

Tất cả người dùng trong hệ thống doanh nghiệp của bạn đều được tạo và quản lý bởi quản trị viên. Quản trị viên cấp cao hoặc quản trị viên người dùng có thể Tạo mới (trong giới hạn số giấy phép); xóa bỏ, tạm ngừng, đổi tên, đổi mật khẩu của người dùng trong tên miền.

Tại đây, quản trị viên cũng có thể phân nhóm, gán chính sách dịch vụ, khôi phục dữ liệu bị xóa hoặc tạo các email bí danh cho người dùng Google Mail.

Thiết lập chính sách sử dụng

Quản trị viên G Suite có thể thiết lập chính sách sử dụng dịch vụ và áp lên toàn bộ người dùng hoặc một nhóm hoặc chỉ một người dùng cụ thể. Quản trị viên cho phép người dùng được phép/không được phép sử dụng một ứng dụng nào đó trong G Suite hoặc trong Google Mail. Ví dụ: Được/Không được phép sử dụng Drive hoặc Hangouts; được/không được phép bật POP/IMAP trong Google Mail, được/không được phép gửi tệp đính kèm; được/không được phép gửi thư ra ngoài hoặc cho một tên miền nào đó; được/không được phép ủy quyền thư…

>>Xem ngay: Giải pháp email doanh nghiệp chất lượng. 

Thiết lập chính sách bảo mật

Quản trị viên có thể thiết lập các chính sách bảo mật để áp dụng lên nhóm người dùng Google Mail bao gồm: Yêu cầu bật/tắt xác thực hai lớp; Xem xét độ mạnh của mật khẩu; Cho phép/không cho phép gửi hoặc nhận email từ một tên miền hoặc email nào đó; Thiết lập các quy tắc gửi nhận thư; quy tắc gửi file đính kèm…

Kiểm duyệt nội dung thư của người dùng

Các tính năng Google Workspace cho phép quản trị viên tạo ra vùng cách ly để kiểm duyệt toàn bộ thư gửi nhận của người dùng. Trường hợp này thường hữu ích trong trường hợp bộ phận pháp chế/quản lý muốn kiểm duyệt thư gửi nhận của nhóm người dùng nào đó. Sau khi kiểm duyệt, họ có thể từ chối giao thư hoặc cho phép thư tiếp tục được chuyển giao tới người dùng hoặc gửi đi.

Trong một thiết lập khác, quản trị viên cũng có thể thiết lập tạo bản sao dữ liệu thư của người dùng để chuyển về một người nhận được chỉ định để kiểm soát dữ liệu.

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *