Xử lý lỗi: admin.google.com chỉ dành cho tài khoản G Suite

Mô tả vấn đề:

Bạn là quản trị viên tài khoản G Suite và đang muốn đăng nhập vào trang quản trị để quản lý tài khoản của mình. Ngay sau khi truy cập đường dẫn Admin.google.com thì hệ thống thông báo rằng: “admin.google.com chỉ dành cho tài khoản G Suite…” !

Nguyên nhân:

Thông báo này thể hiện rằng bạn đang đăng nhập bởi một tài khoản không phải là quản trị viên G Suite, Tuy nhiên nạn chỉ mới vừa truy cập trang web và chưa nhập bất cứ thông tin nào. Vậy nguyên nhân do đâu? Chính là vì trình duyệt của bạn đang đăng nhập sẵn một tài khoản Google khác (@gmail.com) và trình duyệt mặc định sử dụng tài khoản đã đăng nhập sẵn nên quyền truy cập của bạn tới G Suite đã bị từ chối.

Xử lý:

Hãy thoát tất cả các tài khoản Google hiện có trên trình duyệt của bạn, xóa lịch sử duyệt web nếu cần, hoặc mở một cửa sổ ẩn danh để truy cập lại vào Admin.google.com và nhập đúng tài khoản quản trị viên được cấp. Nếu vẫn không thành công, hãy liên hệ nhà cung cấp G Suite của bạn để được xử lý hoặc cấp lại tài khoản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *