Miễn phí 6 tháng Microsoft 365 chỉ trong tháng 6

Cơ hội duy nhất để được Miễn phí 6 tháng + giảm phí 50% trong 12 tháng cho 300 users
Microsoft 365 Business Basic

INCOMDA
Microsoft CSP

Ưu đãi này gồm những gì?

Chính sách nhận ưu đãi là gì?

Điều kiện nhận ưu đãi?

Ưu đãi này là có thời hạn

Xem chi tiết gói ưu đãi của bạn

Microsoft 365 Business Basic

(Tên cũ là Office 365
Business Essentials)
1.572.000

786.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

(Miễn phí thiết lập ban đầu: 1.100.000đ)

Miễn phí 6 tháng cho đăng ký mới 12 tháng trước ngày 30/06/2020. *

Bao gồm các ứng dụng Office

(Chỉ các phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động)

Tích hợp các dịch vụ

Exchagne

OneDrive_64x

OneDrive

SharePoint

Teams_64x

Teams

Tính năng chi tiết

 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên 5 điện thoại, 5 máy tính bảng cho mỗi người dùng
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên OneDrive
 • Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint
 • Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người
 • Trung tâm dành cho làm việc nhóm giúp kết nối nhóm của bạn bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Số lượng người dùng tối đa 300 USERS
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại