Microsoft CSP

Microsoft Cloud Solutions Provider

Microsoft Cloud Solutions Provider là huy hiệu đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây của Microsoft. Incomda hiện là đối tác trực tiếp cấp một do Microsoft chứng nhận.