Microsoft CSP

Microsoft Cloud Solutions Provider

Microsoft Cloud Solutions Provider là huy hiệu đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây của Microsoft. Incomda hiện là đối tác trực tiếp cấp một do Microsoft chứng nhận.

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.