Đăng ký của bạn đã được gửi đi

Đăng ký của bạn đã được gửi tới Incomda. Một chuyên viên của chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu và liên hệ với bạn trong giờ hành chính.
Cảm ơn bạn! 

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.