Là đối tác xuất sắc của Google và Microsoft

Incomda có 5 năm liên tiếp là đối tác xuất sắc của Google và dành giải thưởng từ Microsoft. Chúng tôi hiểu uy tín và lòng tin là rất quan trọng.

Nâng cấp Google Workspace từ bản miễn phí bị tạm ngừng!

“Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng! “

Khi nhận được thông báo này, Bạn cần nâng cấp lên bản có phí để tiếp tục sử dụng.