Google-Cloud Partner Badge small

Google Cloud Partner

Google Cloud Partner là huy hiệu đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây chứng nhận bởi Google. Incomda đã vượt qua các kỳ sát hạch từ Google và trở thành đối tác đầu tiên của Google tại Việt Nam.