Bảo vệ tài khoản với trung tâm cảnh báo G Suite

Với trung tâm cảnh báo G Suite hoạt động mạnh mẽ giúp người dùng bảo vệ được tài khoản của mình. Google đang thực hiện một số cải tiến mới cho trung tâm cảnh báo G Suite, bao gồm các mục mới như:

  • Thêm thông tin cảnh báo cho tài khoản Gmail
  • Xuất dữ liệu bắt đầu cảnh báo
  • Liên kết với nhật ký kiểm toán cho các tên miền của G Suite

Để sử dụng trung tâm cảnh báo G Suite, bạn cần phải là siêu quản trị viên được ủy quyền của trung tâm cảnh báo.

Tại sao cần phải sử dụng trung tâm cảnh báo ?

Trung tâm cảnh báo G Suite cung cấp một cái nhìn toàn diện, duy nhất về các thông báo, cảnh báo và hành động cần thiết liên quan đến bảo mật trên G Suite. Các cải tiến sẽ giúp quản trị viên G Suite tìm hiểu thêm và quản lý thông báo của họ:

Thêm cảnh báo lừa đảo Gmail:  Sẽ thông báo cho bạn khi phần mềm độc hại hoặc lừa đảo được  phát hiện sau khi email được gửi đến hộp thư đến người dùng, giúp bạn điều tra và xóa các email đáng ngờ.

Google tận dụng việc học máy để tạo thông báo về thư đến đáng ngờ trong Gmail. Các cảnh báo mới sẽ thông báo cho quản trị viên khi phần mềm độc hại hoặc lwuaf đảo được phát hiện sau khi email được gửi đến hộp thư đến của người dùng. Trong các sự kiện này, quản trị viên trong miền G Suite Enterprise có thể chủ động điều tra các email và nếu cần, hãy xóa hàng loạt email đáng ngờ khỏi hộp thư đến của người dùng.

Cảnh báo bắt đầu xuất hiện dữ liệu mới: Sẽ đảm bảo bạn biết về xuất dữ liệu trong miền của mình.

Cũng có cảnh báo khi mới bắt đầu xuất hiện dữ liệu miền. Thông báo này sẽ cho quản trị viên biết khi nào một hoạt động xuất dữ liệu đã được bắt đầu cho miền. Thông báo này có thể giúp đảm bảo quản trị viên biết về hoạt động này trong các miền của họ.

Tùy chọn xóa thông báo: Sẽ cho phép bạn xóa thông báo khi chúng được giải quyết hoặc không còn cần thiết.

Bây giờ bạn có thể xóa thông báo vì chúng đã được giải quyết hoặc không còn cần thiết. Nếu cần, bạn cũng có thể khôi phục các cảnh cáo đã xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa.

Liên kết với nhật ký kiểm toán cho tên miền G Suite Business và Basic:  Sẽ chuyển đến phần cụ thể của nhật ký kiểm toán để giúp bạn nhanh chóng tìm hiểu chi tiết về cảnh báo và tìm thêm thông tin về các hoạt động của người dùng trong quá khứ liên quan đến cảnh báo này.

Để tìm hiểu chi tiết về cảnh báo, quản trị viên G Suite Business và Basic có thể sử dụng liên kết để truy cập trực tiếp phần cụ thể của nhật ký kiểm toán và tìm kiếm thông tin về các hoạt động của người dùng trong quá khứ về cảnh báo này. Quản trị viên G Suite Enterprise có liên kết trực tiếp đến công cụ điều tra, là một phần của trung tâm bảo mật cho G Suite.

Cách để bắt đầu thực hiện:

Quản trị viên G Suite: Truy cập Trung tâm cảnh báo tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Menu > Bảo mật > Trung tâm cảnh báo. Bạn cũng có thể sử dụng trung tâm trợ giúp của Google để tìm hiểu thêm về Trung tâm cảnh báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *