Tính năng mới cho Google Lịch với email

Người dùng không phải là Lịch Google giờ đây cũng sẽ luôn nhận được thông báo cập nhật qua email. Để đảm bảo tất cả những người tham dự đều thấy thông tin sự kiện cập nhật nhất, Google sẽ thay đổi cách Lịch Google truyền đạt các cập nhật sự kiện cho những người tham dự cuộc họp không sử dụng Lịch Google. Cụ thể, người dùng không sử dụng Lịch giờ sẽ luôn được gửi email khi một sự kiện được tạo, cập nhật hoặc xóa trong Lịch Google. Trước đây, một số hệ thống lịch sẽ không cập nhật các chi tiết này mà không có email, có nghĩa là thông tin sự kiện đôi khi đã lỗi thời. Tính năng này đã được khách hàng yêu cầu rộng rãi để giúp cập nhật chi tiết sự kiện cho tất cả người dùng.

Khi bạn tạo hoặc thay đổi một sự kiện, Lịch Google sẽ hỏi bạn có muốn thông báo cho người tham dự không. Lựa chọn này sẽ chỉ áp dụng cho những người tham dự Lịch Google. Bất kể lựa chọn thông báo nào bạn đưa ra, các sự kiện của người tham dự Lịch Google sẽ được cập nhật.

 

Chia sẽ thông tin này với:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *