Làm sao để làm việc trên dữ liệu được chia sẻ một cách độc lập ?

Khi bạn làm việc trực tuyến với mọi người trên cũng một bảng tính thì những tài liệu trước đó sẽ bị chỉnh sửa của bạn sẽ bị thay đổi. Điều này sẽ gây một số phiền phức khi những người khác cũng cùng chỉnh sửa. Bạn muốn làm việc một cách độc lập trên các tài liệu đó, hãy sử dụng chức năng bộ lọc để làm việc một cách độc lập.

Lọc dữ liệu mà không thay đổi cách người khác xem bảng tính. Bạn có thể lưu và đặt tên cho nhiều chế độ xem  bộ lọc để truy cập nhanh và sắp xếp sau. Bạn cũng có thể chia sẻ các chế độ xem để mọi người ngay lập tức thấy thông tin có liên quan nhất.

Cụ thể hơn là bạn có thể làm được những việc sau:

  • Làm việc với cộng tác viên trên cùng một bảng tính. Chế độ xem bộ lọc được bật bởi mỗi người xem bảng tính, hãy sử dụng chế độ xem bộ lọc để lọc dữ liệu mà không thay đổi cách người khác xem bảng tính.
  • Chia sẻ các liên kết chế độ xem bộ lọc khác nhau với những người khác nhau, vì vậy mỗi người sẽ thấy thông tin có liên quan nhất
  • Lưu và đặt tên cho nhiều chế độ xem khác với các quy tắc tương tự
  • Bạn không có quyền truy cập chỉnh sửa vào bảng tính và vẫn muốn lọc hoặc sắp xếp. Hãy tạo chế độ xem bộ lọc tạm thời

 

Bạn muốn tạo bộ lọc để làm việc độc lập thì có thể làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Trong Google trang tinhs, mở bảng tính nơi bạn muốn tạo chế độ xem bộ lọc

Bước 2: Nhấp vào một ô có dữ liệu

Bước 3: Chọn dữ liệu > Lọc quan điểm > Tạo xem bộ lọc mới

Bước 4: Nhấp vào danh sách thả xuống trong tiêu đề cột và chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Chế độ xem bộ lọc của bạn được lưu trữ khi bạn thực hiện thay đổi

Bước 5: Để tìm kiếm dữ liệu, hãy nhập văn bản vào hộp tìm kiếm

Bước 6: Sau khi bạn chọn dữ liệu để lọc, bấm ok

Bước 7: Lặp lại các bước 4, 5, 6 cho mỗi  cột bạn cần lọc

Bước 8: Trong hộp Tên, hãy nhập tên cho chế độ xem bộ lọc của bạn. Nếu bạn không nhập tên, chế độ xem bộ lọc được lưu dưới dạng số bộ lọc, trong đó số tương ứng với số lượng bộ lọc bạn đã tạo.

Chế độ xem bộ lọc đã lưu của bạn giờ đây xuất hiện trong Dữ liệu > Chế độ xem bộ lọc. Chế độ xem bộ lọc có điểm nổi bật màu xám đậm trong tiêu đề cột và hàng.

Chia sẽ thông tin này với:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *